Marikollen ungdomsskole har de siste ukene et smitteutbrudd på tvers av klassene på 10.trinn. Totalt 1 ansatt og 12 elever har fått påvist covid19.

Smittevernteamet og skolen ledelse satte inn tiltak for å stanse utbruddet. Tre klasser har hatt karantene. Resten av 10.trinns elevene har hatt hjemmeskole i uke 12. Elever på 8. og 9. trinn har hatt skole på rødt smittevernnivå. 

 

Det har også blitt testet elever og ansatte utover de som har vært definert som nærkontakter, for å sikre at vi har stanset alle mulige smitteveier.

I går var karanteneperiodene ferdig for alle definerte nærkontakter. Vi har ikke sett nye smittede, utover de elevene som allerede var i karantene. Vi kan derfor konkludere med at smitteutbruddet er slått ned.

 

Det er svært mye smitte i kommunen. Vi oppfordrer alle til å være nøye med å følge de generelle smittevernrådene.

 

- Det viktigste er at elevene ikke går på skolen med uavklart sykdom. Test!

- Begrens kontakt med andre enn egen familie og de nærmeste vennene

 

Vi vil til slutt takke alle elever, foresatte og ansatte på Marikollen ungdomsskole for all velvilje og godt samarbeid! Dette er krevende tider. Takk for at dere følger smittevernanbefalingene og takk for at dere stiller opp til testing! Dette er helt avgjørende når vi skal slå ned smitteutbrudd.

Informasjon om testing og mer om koronavirus (samleartikkel)