En elev ved Løvenstad skole har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med skolen gjennomført smitteoppsporing. Elever og ansatte som har hatt tett kontakt med den smittede, skal være i karantene. Dette gjelder 34 elever og 2 ansatte. De dette gjelder, har fått egen informasjon om dette.

For elevene som ikke har fått beskjed om å være i karantene, vil det være vanlige skoledager. Det er ikke mistanke om annen smitte på skolen.

Søsken til de som er i karantene kan også gå på skole som normalt, så lenge den som er i karantene er frisk.

 

Foresatte vil bli holdt løpende orientert ved utvikling i saken. Eventuelle spørsmål rettes til Løvenstad skole.

 

Som alltid gjelder det at vi følger smittevernrådene:

- Hold elevene/barna hjemme ved sykdom, og test hvis symptomene varer over 2 dager

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold avstand til andre enn de som er i samme husstand eller samme kohort.

Mer om Koronavirus