En ansatt tilknyttet Fjerdingby helsetun har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med Fjerdingby helsetun gjennomført smitteoppsporing. Alle pasienter og ansatte som har hatt nær kontakt med den smittede, regnes som nærkontakter. Nærkontakter testes og skal være i karantene. De dette gjelder, har fått egen informasjon om dette.

Helsetunet har allerede forsterkede smittevernrutiner. I tillegg vil det bli besøksrestriksjoner fram til karantenen er ferdig. Det vil fortløpende bli vurdert om det er behov for ytterligere testing eller andre tiltak.

Eventuelle spørsmål rettes til: Fjerdingby helsetun som er en avdeling i enhet Hjemmebaserte tjenester. 

Mer om Koronavirus