Et barn i Løvlia barnehage har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med barnehagen gjennomført smitteoppsporing. Barn og ansatte som har hatt tett kontakt med den smittede, skal være i karantene. Dette er 17 barn og tre ansatte. De dette gjelder, har fått egen informasjon.

For barna som ikke har fått beskjed om å være i karantene, vil det være vanlig barnehage. Det er ikke mistanke om annen smitte i barnehagen. Det er ingen sammenheng mellom de to smittetilfellene som har vært i Løvlia barnehage i det siste.

Søsken til de som er i karantene kan gå på skole eller i barnehage som normalt, så lenge den som er i karantene er frisk.

 

Foresatte vil bli holdt løpende orientert ved utvikling i saken. Eventuelle spørsmål rettes til: Løvlia barnehage.

 

Som alltid gjelder det at vi følger smittevernrådene:

- Hold elevene/barna hjemme ved sykdom, og test hvis symptomene varer over 2 dager

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold avstand til andre enn de som er i samme husstand eller samme kohort.

Mer om: Koronavirus