Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

 

 

Skolerute

Skolerute fins på skolens hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Smestad skole, Smestadbråtan 1, 2008 Fjerdingby

Telefon: 64 80 41 40
E-post: smestad.skole@ralingen.kommune.no
Smestad skoles hjemmeside

Rektor: Live Hoksrød

Live Hoksrød