Slik søker du:

SFO-plass søker du via: Visma Flyt Skole ( Pålogging via ID-porten ) .  I Visma Flyt Skole som er kommunens skoleadministrasjonssystem logger du deg inn og kontrollerer kontaktinformasjon. Hvis du nettopp har flyttet til Rælingen kommune og ikke har tilgang til Visma Flyt Skole enda, kan du benytte skjema for SFO, se: Skjemaer i menylinjen på nettsidene.

Leker til mer informasjon:

Priser

Vedtekter

Brukerundersøkelse: Tilstandsrapport for grunnskolen

Tjenestebeskrivelse for SFO  

Alle skolene i Rælingen har egne nettsider: Finn din skole. (ralingsskolen.no).