SFO er barnas fritid. Tiden i SFO skal gi:

  • Forsvarlig tilsyn med gode kontrollrutiner.
  • Omsorg og trygghet.
  • Tilrettelagt og fri lek.
  • Gode vilkår for fysisk aktivitet

Søke plass

SFO-plass søker du via Visma Flyt Skole, som er kommunens skoleadministrasjonssystem. Du logger inn med ID-porten, og kontrollerer kontaktinformasjon.

Nylig flyttet til Rælingen?

Hvis du nettopp har flyttet til Rælingen kommune, og ikke har tilgang til Visma Flyt Skole enda, kan du benytte eget skjema for å søke plass i SFO.

Priser

Prisene er per måned.

Antall dager 1-3 trinn   1.-3. Trinn
5 dager pr uke kr 3 510
4 dager pr uke kr 3 265
3 dager pr uke kr 2 880
2 dager pr uke kr 2 345
1 dager pr uke kr 1 750
En dag kr    505
Søskenmoderasjon for det andre barnet 30 %
Søskenmoderasjon for det tredje barnet 50 %

 

Antall dager 4.trinn  4.trinn
5 dager pr uke         kr 3 355
4 dager pr uke kr 3 120
3 dager pr uke kr 2 720
2 dager pr uke kr 2 230
1 dager pr uke kr 1 660
En dag kr    475
Søskenmoderasjon for det andre barnet 30 %
Søskenmoderasjon for det tredje barnet el.fler 50 %

 

12 timer gratis SFO for 1. klassinger fra høsten 2022

Stortinget har vedtatt å innføre 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn fra høsten 2022. Innholdet i ordningen er ikke vedtatt ennå, men vi forventer at det blir det om kort tid. Det vi foreløpig vet er at ordningen vil gjelde for alle elever født i 2016 skoleåret 2022/2023. Moderasjonsordningen innføres allerede fra 1. august 2022, men det er opp til kommunene å organisere tilbudet.

Mer informasjon kommer

Åpningstider

SFO har åpent mandag til fredag kl. 07:00 til 17:00, med unntak av ordinær undervisningstid.

På dager det ikke er ordinært skole har SFO åpent kl. 07:00 til 17:00.

SFO er åpen i romjula og påskeuka, men holder stengt julaften, nyttårsaften og 4 hele uker i juli. I romjula og påskeuka kan skolene ha felles SFO-tilbud.