Rælingen kommune har inngått en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om aktivitetsvenn. 

Aktivitetsvenn drives i kommunene av en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har ansvar for å drive tilbudet med veiledning og oppfølging fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Signeringen av avtalen er selve startskuddet for prosjektet i Rælingen.

Generalsekretæren fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt, var tilstede på Demenssenteret på Løvenstadtunet i Rælingen for å signere avtalen. 

Se en link som viser en aktivitetsvenn.(youtube.com)

Bildet: generalsekretær Lisbet Rugtvedt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. For Rælingen kommune deltok leder for dagsenter Vibeke Herrebrøden og avdelingsleder for samlokaliserte boliger Astrid Balch-Barth.

Arbeidsgruppa består av leder for dagsenter Vibeke Herrebrøde, avdelingsleder for samlokaliserte boliger Astrid Balch-Barth, Irene Tveter fra demensteam og Unni Aker Nylend som leder Frivilligsentralen.

Er du interessert i å bli frivillig aktivitetsvenn?

Ta kontakt med leder for dagsenter Vibeke Herrebrøden på telefon: 476 70 448 eller Unni på Frivilligsentralen.