Elever i SFO på 5. trinn eller høyere med stort bistandsbehov (overårige elever) får gratis opphold i SFO. § 9 Betaling for opphold, første avsnitt, er derfor endret slik (de to siste setningene):

 

Skolefritidsordningens utgifter finansieres med egenbetaling fra foreldrene som dekker den ordinære driften og i tillegg en kommunal andel. Den kommunale andelen finansierer styrket bemanning slik at barn med store bistandsbehov kan nyttiggjøre seg SFO-tilbudet. Overårige elever i SFO får gratis opphold. Den kommunale andelen dekker også betaling for elever i andre kommuner.

 

Som sagt har gratis opphold for overårige elever blitt praktisert lenge, og det er derfor en ren formalitet når dette tas inn i vedtektene.

 

Kommunens nettsider er oppdatert med de endrede vedtektene – her er lenke til vedtektene.