Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rælingen kommune har planlagt et sentrumsområde hvor innbyggerne har et naturlig samlingspunkt med tilgang til sosiale møteplasser og lokale servicefunksjoner.  Kommunestyret vedtok et konseptalternativ 1 i utredning for kommunale bygg, kalt "Familiens hus", i sentrum 15. juni 2016. Vi arbeider ut fra en målsetning om ferdigstillelse i løpet av 2021. 

Perspektiv torg

 

Avtaleinngåelse Ravinen kultur- og familiesenter

Avtale om Ravinen kultur- og familiesenter

Rælingen kommune har inngått avtale med entreprenør om prosjektering og bygging av Ravinen kultur- og familiesenter. Vi mottok fire tilbud og Backe Romerike vant konkurransen. Kontrakten ble signert fredag 4. oktober og forventes å løpe ut 2021. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise som innebærer at vi sammen med entreprenøren skal finne riktig utforming og løsninger for bygget, før entreprenøren bygger det.

Fjerdingby sentrum

Planer for Fjerdingby sentrum

Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. Stedet skal ha  næringsliv, boliger og offentlig tjenestetilbud, gode møteplasser og grøntområder og et godt aktivitets- og idrettstilbud. Kommunedelplan Fjerdingby – vår aktive møteplass danner det langsiktige grunnlaget for tettstedsutviklingen. Et nytt sentrum på Fjerdingby ses i sammenheng med videreutviklingen av Marikollen idrettsanlegg. Mer om planene ser du i denne artikkelen.