De vanligste årsakene for retur av valgkort oppgitt fra Posten er "Ukjent", "Ny adresse ukjent" og "Flyttet, ettersendningsperioden utløpt".  Ved en stikkprøvekontroll på returnerte valgkort har disse korrekt navn og adresse, men er merket som "ukjent" av Posten.  Kommunen er også gjort kjent med at noen har mottatt andres valgkort. Dersom du ikke har mottatt valgkort kan det være på grunn av årsakene nevnt ovenfor.