Kjerneoppgaver

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn.

Se informasjon om priser og hvordan du søker/endrer plass nederst på siden.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Ordinær barnehage
  • Avdelingsbarnehage
  • 1 - 6 år
  • Antall barn: 85

Slik jobber vi

Vi vil være et trygt sted for barn, hvor vi lærer i samspill med hverandre.

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, utviklingsområder, og om hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Avdelinger

Veslefrikk (3 - 6 år) telefon 63835025

Askeladden (3- 6 år) telefon 63835026

Tyrihans (3 - 6 år) telefon 63835027

Tommeliten (1 - 3 år) telefon 63835028 / 95308443

Nøtteliten (1 - 3 år) telefon 63835029

AvdelingTroll i Marikollen idrettspark avvikles som friluftsbarnehage fra barnehageåret 2018/19.
Sannum barnhehage vil benytte fasilitetene i Marikollen idrettspark, gapahuk og grillhytte.