Sandbekkstua i RælingenSandbekkstua ligger idyllisk til i skogkanten.

Sandbekkstua ble tidligere kalt Blystadhuset. Det er et av de eldste hus i Rælingen, muligens det aller eldste. Det har antakelig ikke vært noe gårdsbruk eller husmannsplass, bare et lite, velbygd hus ved allfarvei. Hvor gammelt er huset? Ja, derom strides de lærde historikere. Et sted heter det at opprinnelsen går tilbake til et ukjent antall år før 1686, et annet sted at huset ble oppført i 1736-37 for Christen Sandbekken og Mari Madsdatter Bjørnholt. Den første dateringen er knyttet til Torsten Bjørnstreben, som skal ha vært en krovert for farende folk på veien fra Marikollen forbi Sandbekkstua mot Christiania og vice versa. Han ble domfelt for ulovlig utskjenkning. En ting er sikkert; huset fungerte en lengre periode som hvileplass med utskjenkning av øl og sterkere saker for forbifarende, spesielt brukte de mange plankekjørere stedet. Veien som man kan se restene av forbi Sandbekkstua, er fra oldtiden. Åsveien, eller Kongevegen over åsen ved Blystadlia, var en del av hovedferdselsåren mellom Oslo og København, via Fredrikstad. Kong Håkon Håkonson reiste denne veien da han kom hjem fra Sverige i 1225. Da Det Norske Postvesen ble opprettet i 1647 ble posten fra København kjørt over Rælingsåsen en gang hver uke.

I 1788 ble Sandbekken solgt og skilt fra Øvre Åmot Skog, og i de neste hundre årene var det mange forskjellige beboere i huset. En vet at det på 1800-tallet var minst to sagbruk og ei kvern like ved plassen. Sandbekkstua var på den tiden sannsynligvis bosted for sagmester og kvernbruker ved sagbruket som lå i nærheten.  Fra 1874 var ikke Kongeveien lenger vanlig ferdselsvei. Øvre Rælingsvei var blitt anlagt og det kom nye hvilesteder. I 1884 kjøpte dyrlege Blystad stedet, og man drev ikke lenger sagbruk her. Huset ble leid ut for en periode, og de siste årene før huset ble overtatt av Rælingen kommune, bodde enkefru Blystad i huset på sommerstid. Huset hadde nå hatt navnet Blystadhuset, noe som førte til navnet Blystadlia for dette boområdet litt lenger opp i åsen.

På 1970-tallet overtok kommunen som eier. Etter en del fram og tilbake ble det tidlig på 1980-tallet bestemt å restaurere stua. Den hadde stått tom noen år og var utsatt for hærverk. Navnet Sandbekkstua ble tatt i bruk igjen, og det ble inngått en avtale mellom kommunen og Rælingen kunstforening om at foreningen skulle disponere stua til utstillinger.

Den 13. desember 1983 kunne formannen i kommunens kulturstyre overrekke nøkler og gjestebok til Rælingen kunstforening. I dag er Sandbekkstua godt etablert som kunstforeningens samlingssted. Mesteparten av året er stua åpen hver lørdag og søndag med utstillinger. Siden den ligger plassert ved startpunktet for både tur- og skiløyper inn i Østmarka, er det mange som legger turen innom kunstutstillingene som en del av helgens luftetur. I tillegg er det mange som er blitt faste besøkende etter at de har stukket tilfeldig innom og blitt betatt av kombinasjonen god kunst og tømmervegger med historie.

I stua finnes et stort bord, 2 stoler og en kommode fra Huldreheim. Bord og benker i det største rommet er en gave fra O. A. Stam – Eriksen Trevarefabrikk.