Ved siden av Sandbekken ungdomsskole ligger Sandbekkhallen. Sandbekkhallen består av flerbrukshall og svømmehall:

  • Flerbrukshallen har én spillflate. Hallen brukes av skolen på dagtid og av lag og foreninger på kveld.
  • Svømmehallen har basseng på 25m. Bassenget brukes til organisert trening og svømmestevner, i tilegg til å være er et av kommunens offentlige bad. Åpningstider for svømmehallen finner du mer informasjon om her.

I utleiekalenderen kan en se om lokalene i Sandbekkhallen er ledig på ønsket dato (klikk her). Alle forespørsler om leie av halltid skal rettes til kommunens servicetorg på e-post servicetorget@ralingen.kommune.no eller telefon 63 83 51 00.

Halltid kan leies både på langtidsbasis og til enkeltstående anledninger. For langtidsleie er søknadsfristen 15. mars for påfølgende skoleår. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes (klikk her for å komme til skjemaet). Søknadene behandles av representanter for idretts- og kulturrådet.

Både foreninger, privatpersoner og næringsvirksomheter kan leie lokaler, men foreninger vil bli prioritert. Prisene fastsettes årlig av kommunestyret. For gjeldende prisliste, klikk på lenken og bla deg ned til utleie av idrettslokaler: Prisliste Rælingen kommune