Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og kontaktinformasjon til skolen:
Sandbekken ungdomsskole
Blystadvegen 10
2006 Løvenstad
Telefon:  64 80 40 20

E-post: sandbekken.ungdomsskole@ralingen.kommune.no

Sandbekken ungdomsskoles hjemmeside

Rektor: Ivar Willem Chavannes

Rektor Ivar Wilem Chavannes

Skolerute

Skolerute fins på skolens egen hjemmeside.