Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

 

Skolerute

Skolens fridager og skoleruter fins på  Rud skoles hjemmeside.   

Besøksadresse og kontaktinformasjon

Rud skole
Skolevegen 22
2005 RÆLINGEN

Postadresse: Postboks 100, 2025 FJERDINGBY

Telefon: 64 80 40 80
E-post: rud.skole@ralingen.kommune.no

Rud skoles hjemmeside.

Rektor: Øystein Hellum

Rektor Øystein Hellum