Bibliotekets åpningstider (ralingenbibliotek.no)

Entreprenør er Backe Romerike og arkitekt er Spinn Arkitekter AS. 

Ravinen farger og materialer

Utstilling i Rælingen bibliotek med materialprøver og fargevalg for Ravinen

 

Ravinen - fargevalg og materialer gulv

Fargevalg og materialer gulv i Ravinen

 

Ravinen - farger fasade og innendørs

Farger fasade og innendørs i Ravinen

 

Ravinen - materialer fasade nederst og øverst og fasadebeslag

Fasade: Materialer og fargevalg nederst, øverst og fasadebeslag 

 

Vi gleder oss til Ravinen!

Ravinen vil være et moderne kombinasjonsbygg med helsetjenester og kulturtilbud. I bygget kommer kommunens helsetjenester som helsestasjoner for barn og ungdom, PPT og barnevern, legesenter og fysioterapi. Her kommer også kulturtilbud som nytt bibliotek (som blir meråpent), ungdomshus, kulturskole. I tillegg kommer kafè Garcon,

I området bygges leiligheter, etableres næring med blant annet en REMA-butikk og det blir et torgRavinen bilr en aktiv møteplass for innbyggere i hverdagen og for arrangementer. 

Bygget ventes ferdig neste år og vil ha offisiell åpning 3. september 2022.

 

Mer om materialvalg for bygget Ravinen:

Ravinen fasade- og materialvalg 20.01.21.pdf  

Fakta om fasade og materialvalg (Fra skisser fra Spinn Arkitekter AS per januar 2021): 

  • Miniumum 60 prosent tre i fasadene
  • Dempede, varierte farger i tre, rød-brun og grønn fargepallett
  • Robuste materialer 
  • Skjermtegl i et horisontalt lektesystem

Konsept fra biblioteket (20.05.2020) Innvendig fargepallett gjenspeiler utvendig.

Biblioteket har ungdomavdeling, barneavdeling og voksenavdeling i ulike fargesoner.

 

Les mer om det kommunale bygget Ravien for helsetjenester og kulturtilbud 

Er Ravinen i Fjerdingby sentrum din nye arbeidplass? Vi søker biblioteksjef - frist 28.11.21. (ralingen.kommune.no)