Planens overordnede mål er ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på kommunale veier i Rælingen. Planen har også som målsetting at Rælingen kommune skal bli trafikksikker kommune i tråd med Trygg Trafikk sitt program. For å lese mer om dette se her.

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2016 - 2027 vil inngå i kommunens styringssystem og skal legges til grunn, og gi føringer for, kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets- og virksomhetsutøvelse.

Les mer om: Kommunedelplan for trafikksikkerhet