Leder for kommunalteknikk i Rælingen kommune, Arve Weng; gir bruk av offentlig-privat samarbeid mye av æren for at Rælingen i Akershus har fått bukt med brudd og lekkasjer. Lekkasjen i ledningsnettet i Rælingen er nede i 4,7 kubikkmeter per meter ledning i året.  - Forklaringen ligger i systematisk arbeid med utskifting og renovering av gamle ledninger, sier leder for kommunalteknikk Arve Weng som har ansvaret for nærmere 200 kilometer med VA-ledninger.

– Gebyrene klarer vi å holde nede ved å bruke mindre vann og levere mindre avløp, samt at vi har en effektiv drift. I Rælingen har vi offentlig privat samarbeid (OPS), slik at vi får mye igjen for kronene vi legger ned. I tillegg bruker vi lite penger på konsulenter, sier Weng.

Les mer om vann, avløp og renovasjon på Kommunalrapport, kommunebarometeret 2017 (krever innlogging).

Om Kommualrapports kommunebarometer

I vann, avløp og renovasjon har Kommunalrapport brukt til sammen 13 ulike nøkkeltall.

Kilde: Kommunalrapport - Kommunebarometeret 2017.

Les mer: Kommunebarometeret 2017 - Vann, avløp og renovasjon (www.kommunalrapport.no)

Hva er kommunebarometeret? (www.kommunalrapport.no)