Difi sitt pilotprosjekt for Best Value Procurement (BVP) eller prestasjonsinnkjøp, begynner nå å gi konkrete resultater.

- Forenkler og har fokus på kvalitet
Hensikten med BVP-anskaffelser er å sikre at kontrakter tildeles basert på kvalitet, med mindre fokus på pris og en forenklet anbudsprosess.

Et av hovedpunktene i metoden er krav om at tilbyderne kun skal levere tilbud på seks sider, hvor to sider vies til hva tilbyder skal gjøre for å nå målene, to sider vies til de viktigste risikoelementene til kunden og to sider vies til forslag om tilleggstjenester utenfor kravspesifikasjonen. I tillegg intervjues nøkkelpersonell om deres rolle i prosjektet.

Erfaringer fra Nederland viser at modellen ikke utelukkende favoriserer de største entreprenørene, men at også mindre og mellomstore entreprenører med god oppdrags- og risikoforståelse vinner kontrakter.

– For å klare å levere tilbud på seks sider må leverandørene planlegge godt. Et tilbud på seks sider gjør det enklere for byggherren å finne de leverandørene som virkelig har forstått oppgaven – og dermed får man også bedre tilbud, sier seniorrådgiver Cecilie Blytt fra Difi. (Kilde: Byggeindustrien. Bygg.no).

 Les mer BVP - konkurransene er igang og flere kommer. (Kilde: Byggeindustrien. Bygg.no)