For å stemme ved et stortingsvalg må man ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og være norsk statsborger.  Ifølge flyktninge- og integreringstjenesten i Rælingen er det hvert år en del personer som søker om og får norsk statsborgerskap. Valgstyret i Rælingen kommune arbeider nå for å få flere av disse til å benytte sin stemmerett, og har derfor skrevet et brev som flykning- og integreringstjensten vil sende til de som de har oversikt over.   

Les brevet her: NorskEngelskTigriniaVietnamesisk

Valgdirektoratet også har utarbeidet brosjyrer om valget på mange ulike språk
 

Jo flere som deltar ved valg jo tryggere mandat får de folkevalgte fra innbyggerne!