Rælingen kommune har som mål i kommunedelplan trafikksikkerhet å bli godkjent som trafikksikker kommune. Planen ble vedtatt i februar 2016 og kommunen har siden jobbet med Trygg trafikk for å tilfredstille kriteriene for å bli godkjent. Alle kommunale skoler, barnehager og andre virksomheter i kommunen har bidratt i arbeidet med trafikksikker kommune. Godkjenningen varer i tre år.

1. september ble det feiret at kommunen ble godkjent som trafikksikker kommune. Tilstede på godkjenningen var representanter fra Rælingen kommune, ordfører Øivind Sand, Trygg trafikk, Akershus fylkeskommune og fylkesordføreren.

Les mer om trafikksikker kommune www.trafikksikkerkommune.no