Det arbeides kontinuerlig for å rekruttere flere frivillige. Sentralen er samtidig en møteplass og brobygger mellom mennesker, humanitære organisasjoner, lokale sammenslutninger og det offentlige i Rælingen kommune. De organiserer ofte turer, aktiviteter og tilstelninger, i tillegg til å være en aktiv bidragsyter under andres arrangementer. 

Mer om aktiviteter og kontaktinformasjon

Du finner også Rælingen frivilligsentral på Facebook.

Les mer på Rælingen frivilligsentrals nettside.