Friluftsrådet er et fellesorgan for friluftslivet i Rælingen kommune, valgt av friluftslivsrepresentanter i kommunen. Friluftsrådet er i hovedsak et organ for de frivillige friluftslivsorganisasjonene i kommunen. Andre friluftslivsinteresser skal bli hørt der det anses som hensiktsmessig. Rælingen friluftsråd representerer alle friluftslivsorganisasjoner som er medlem i FRIFO, samt andre friluftslivsaktører i kommunen som jobber for å styrke friluftslivet lokalt.

Friluftsrådet er fristilt og selvstendig og fungerer som et rådgivende organ i forhold til kommunale saker som vedrører friluftslivet i kommunen. Friluftsrådet skal se helheten av friluftslivet i Rælingen og på denne måten bidra til at kommunen tar beslutninger som er til friluftsaktivitetenes beste.

Dagens styre består av:

Bjørnar Thøgersen (leder)
Ivar Tansem (nestleder)
Øyvind Steinsmo Grimsrud (styremedlem)
Jonny Johansen (styremedlem)
Gaute Solaas (styremedlem)
Terje Mavåg (varamedlem)

Har dere spørsmål til friluftsrådet, ta kontakt.