Dokumenter som ønskes tinglyst eller ført inn i matrikkelen i 2019, må derfor være mottatt i kommunen SENEST 29. november! 

Nytt kommunenummer kan også få betydning for ulike system som kommunen bruker. Vi har derfor kartlagt disse og eventuelle konsekvenser av nytt kommunenummer samt hvordan dette skal håndteres for smidig overgang. Kommunens organisasjonsnummer endres ikke av nytt kommunenummer.