Europeisk mobilitetsuke 

Målet med kampanjeuka er å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt.

 

Rælingen kommune har som målsetting i sitt arbeid med klima og miljø å redusere utslippene fra transport, som står for en stor del av kommunens klimagassutslipp. Det er derfor de siste årene gjennomført mye arbeid for å bidra til dette.

 

Les mer om kommunens arbeid med klima og energi her.

 

Bilfri dag

Den 22. september arrangerer kommunen bilfri dag. Det vil komme informasjon om miljøvennlige alternativer, oppfordring til samkjøringen og informasjon om dette til kommunens ansatte.

 

Les mer om bilfri dag her.

 

Ladestasjoner for elbil

I løpet av 2017 skal Rælingen kommune etablere 35 nye ladeplasser for elbil i tilknytning til de kommunale byggene. Det vil bli ettablert plasser både for besøkende og for tjenestebiler.

 

Tiltaket er støttet med midler fra Akershus fylkeskommunes miljøfond og med statlige klimasatsmidler

 

 

Tilrettelegging for gående og syklende

Kommunen jobber aktivt med å få et sammenhengende gang- og sykkelveinett gjennom kommunen. Og i 2017 er blir det behandlet to reguleringsplaner for å realisere dette: gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120 mellom Hektner og Grini, og gang- og sykkelvei langs Gamle Strømsveg.

 

Gående og syklende skal hensyntas i alle reguleringsplaner. Det er viktig å sikre god tilgjengelighet og gode løsninger for å gjøre det mest mulig attraktivt å sykle og å gå.

 

Trafikksikker kommune

Rælingen ble i september 2017 godkjent som Trafikksikker kommune.

 

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Rælingen er første kommunen på Romerike som er godkjent som trafikksikker kommune.

 

Les mer om dette her.