Rælingen bygdetun ligger vakkert til på Fjerdingby med storslått utsikt, like ved Rælingen kirke. Det besto i utgangspunktet av våningshuset på Søndre Fjerdingby, bua og en stor hage. Hoveduset er fra 1814, bua fra 1850-årene. Under huset er det rester av et eldre hus, antagelig fra 1600-tallet. I 2006 ble tunet supplert med husmannsstua Svingen fra midten av 1800-tallet, og i 2007 kom et nytt landhandleri etter modell av en eldre landhandel i Rælingen. 

Fjerdingby alltid sentralt

Fjerdingby har alltid vært sentralt i bygda. I gammel tid var Fjerdingby et religiøst kultsenter, med gudehov og flere gravhauger. Alle veier i bygda møttes på Fjerdingby. Den gamle kongevegen kom sørfra over tunet, og fortsatte forbi Sand og Korsvegen, opp i Rælingsåsen og videre til Oslo. På kirkebakken ved Fjerdingby traff folk slekt og naboer, og fikk høre siste nytt. Offentlige kunngjøringer ble lest opp, og her var bygdeting, rettersted og gapestokk. Da det ble behov for en tingstue, tok man i bruk Søndre Fjerdingby gård som lå nær kirken. Der var også bygdas arrest.

 

Rælingen historielag står for driften  

Bygdetunet av i dag er særpreget med sitt mektige eiketuntre, rester av gammel frukthage og et vidt utsyn mot kirken og over Svellet. Bygdetunet har en rik samling på over 1000 gamle gjenstander. De fleste er fra gårdene i bygda.  I 1814 ble det på gården bygget nytt våningshus med en egen rommelig stue og et midtkammers som ble brukt som prestekammers. Bygningen ble i 1951 kjøpt av kommunen og reddet fra forfall og riving. I dag er dette hovedbygningen på bygdetunet. 

Bygdetunet eies av Rælingen kommune, mens Rælingen historielag står for den daglige driften. Laget har oppført husmannsstua Svingen og landhandleriet på dugnad, og eier disse byggene. De holder tunet åpent for besøkende, og inviterer ofte til konserter, marked og utstillinger sammen med andre lag i bygda. En spesielt populær attraksjon har man fått i landhandleriet, der det utvalgte helger selges økologiske grønnsaker og hjemmelaget godteri! Mer om Rælingen bygdetun

 

Kongebesøk på Rælingen bygdetun i 2017

I forbindelse med FN-dagen 24. oktober 2017 besøkte Kong Harald V Rælingen kommune. Han besøkte Løvenstad skole og spiste lunsj i Rælingen bygdetuns hovedhus. (Se bilder fra besøket nedenfor).

 

Hva betyr navnet Fjerdingby?

Historien forteller at navnet Fjerdingby eller "Fjardanger" ble brukt om området, og det er forklart som "Fjordbukt" som viser til beliggenheten ved Øyeren og Svellet . "By" er et gammelt ord for gard. Det skal ha være en storgård ved “fjordbukten” og en slik gård var tidligere et felles, sentralt bosted for mange mennesker. Det vises helt tilbake til funn fra jernalderen i år 0 eller før. Kongevegen over til Kristiania som Oslo het tidligere, vises ved funn i området og gjorde stedet sentralt. Kirkestedet Fjerdingby har vært sentral møteplass for slekt og venner i bygda siden middelalderen. (Kilde: Skovholt, Lene: Bygdehistorie for Rælingen, s. 63 og s.350). 

 

Historisk utendørsspel Dølgsmål basert på sann historie fra 1705 i historiske omgivelser på Rælingen bygdetun (Kulturuka 2018)

 

Rælingen bygdetun hovedbygget

Rælingen bygdetuns hovedhus er fra 1814

Rælingen bygdetun - flott tuntre

Rælingen bygdetun har et flott tuntre

 

Rælingen bygdetun - Landhandel

Rælingen bygdetuns landhandel er åpen når det er høstmarked og julemarked 

 

Rælingen bygdetun - tunet

Rælingen bygdetun - tunet med juletre

Rælingen bygdetun sitteplasser på tunet

Rælingen bygdetun med sitteplasser

Rælingen bygdetun melkerampe og tun

Rælingen bygdetun melkerampe og tun

 

Rælingen bygdetun et kulturminne i Fjerdingby sentrum

Rælingen bygdetun er et kulturminne blant flere i Rælingen kommune

Rælingen bygdetun utsikt til alpinbakken i Marikollen idrettspark

Rælingen bygdetun utsikt til alpinbakker i Marikollen idrettspark

Rælingen bygdetun sett fra siden

Rælingen bygdetun sett fra siden

Rælingen kirke nedenfor Bygdetunet

Rælingen kirke er rett nedenfor Rælingen bygdetun

Rælingen kirke nær Rælingen bygdetun

Rælingen kirke er nær Rælingen bygdetun

Kobberkjele Rælingen bygdetun

Kobberkjele Rælingen bygdetun (Foto: Geir Hareide Andersen)

 

Rælingen seniorkor synger på Bygdetunet

Rælingen seniorkor på bygdetunet ved kongebesøket 24. oktober 2017 (Foto: G.H. Andersen)

Rælingen seniorkor på stabburstrappa

Rælingen seniorkor synger for Kongen som spiste lunsj i Hovedhuset på Rælingen Bygdetun (Foto: G.H. Andersen)

Kongen og ordføreren

Kong Harald V og ordfører Øivind Sand klapper for Rælingen seniorkor 24. oktober 2017 (Foto: G.H. Andersen)

Rælingen bygdetun

Rælingen bygdetuns adresse er Kirkevegen 20