Før pumpestasjonen kobles ut og fjernes, må ny spillvannsledning legges fra krysset Fjellstadvegen/Stensrudbakken til Nedre Rælingsveg/FV 120. I den samme grøften blir det samtidig lagt nye vann- og overvannsledninger.

Under anleggsperioden vil Fjellstadvegen fra FV 120 og opp til Stensrudbakken bli innsnevret, men veien vil holdes åpen i hele anleggsperioden. Arbeidet starter opp i uke 33 og forventes ferdig til begynnelsen av november 2017. Prosjektet er i kommunal regi med innleid mannskap.

Ved spørsmål:

Byggeleder for prosjektet: Fredrik Weng (oppsynsmann VA) tlf.: 970 23 402

Anleggsleder for prosjektet: Morten Dramstad (innleid entreprenør) tlf.: 918 77 899