Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykolog - tjeneste for barn og unge i Rælingen

Beskrivelse

Psykologens arbeidsoppgaver er todelt, og det jobbes behandlingsrettet og forebyggende. Barn, unge og foresatte kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjonene eller skolehelsesøster på den enkelte skole for eventuelt henvisning til psykologen.

Brosjyre om psykologtjenesten i Rælingen

Samarbeidspartnere

- ansatte i enhet for familie og helse
- foreldre/foresatte
- skole/barnehage
- sosialavdelingen (NAV)
- psykiatrigruppe for barn og familier i kommunen
- spesialisthelsetjenesten/2. linjetjenesten

 

All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen må ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

 

Målgruppe

Kommunens innbyggere fra 0 - 18 år etter henvisning.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvisning sendes: Rælingen kommune, Forebyggende helsetjenester v/psykolog, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Inntaksteamet består av psykologene, enhetsleder i familie og helse, ledende helsesøster. Målsettingen er å gi svar innen 14. dager.

Vedlegg

Brosjyre om psykologtjenesten

Oversikt over ulike forebyggende tilbud til barn og unge

Tjenesten oppdatert: 14.01.2019 13:36