Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykiske helsetjenester

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

  Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

  Mer om tjenester: 

   Avdeling psykisk helse og avhengighet

  Ressurssenter - Dovrebygget ressurssenter

   

   

   

   

  Målgruppe

  Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

  Kriterier/vilkår

  Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester på denne siden. Du kan også få søknadskjemaet tilsendt ved å kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg. Telefon: 64 80 20 96. Her kan du også få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ønskelig at legenotat medfølger søknaden.

  Avdeling psykisk helse og rus i Rælingen kommune gir tilbud til voksne personer (over 18 år) med psykiske helseplager/lidelser og /eller rusavhengighet. Vi gir også støtte og veiledning til pårørende. Tjenestetilbudene i Avdeling psykisk helse og rus er frivillige tilbud.

   

   

   

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

  Alle søknader og henvendelser blir behandlet etter aktuelt lovverk. Ofte er det nødvendig å innhente ytterligere informasjon utover den informasjonen som følger søknaden. Informasjonen innhentes enten ved kartleggingssamtale, vurderingssamtale, hjemmebesøk, forespørsel om informasjon fra fastlege/behandler eller andre aktuelle instanser. Informasjon innhentes kun etter samtykke fra deg. De fleste søknader behandles i egne vedtaksmøter, og når vedtaket er fattet sendes dette til deg.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du sende en skriftlig klage til tjenestekontoret for helse og omsorg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Tjenestekontoret for helse og omsorg er behjelpelig med å utforme en klage om du ønsker det. Om vedtaket blir opprettholdt, blir saken sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 17:49