Vertskapet som er ordfører Øivind Sand og rådmann Eivind Glemmestad, vil ta imot kongen. På Løvenstad skole legger vi opp til 7 aktiviteter/tablåer basert på FNs barnekonvensjon og en fellesaktivitet for alle barnehagebarn fra barnehagene og skoleelever i området. I tillegg vil det være en stand med Rælingen speidergruppe.  H.M. Kongen vil bli vist rundt på skoleplassen av 2 elevrådsrepresentanter fra Løvenstad skole.

 

Besøket på Løvenstad skole vil være fra kl.10.30 og ventes å vare i tre kvarter før kortesjen kjører videre til Rælingen bygdetun. Skolene langs Øvre Rælingsvei er invitert til å stå langs veien når kortesjen kjører forbi.

 

Lunsj for kongen og inviterte gjester i hovedhuset på Rælingen bygdetun ventes å starte kl. 11.50. Her vil kongen møte innbyggere som representerer barn, ungdom og aktive eldre fra lag og foreninger i Rælingen. Representanter fra Fylkeskommunen og Det kongelige hoff vil også være tilstede.

Rælingen bygdetun

 

Lunsjen ventes å vare en time. Deretter skal kongen etter planen reise videre til Enebakk kommune.

 

Vi gleder oss og  oppfordrer alle som vil og kan om å heise flagg i Rælingen kommune denne dagen!

 

Praktisk informasjon:

Det vil ikke tilrettelegges for sitteplasser eller servering på Løvenstad skole. Det oppfordres til de som vil og kan å heise flagget denne dagen.

 

Parkering:

Vi henstiller publikum om å la bilen stå.

Må du kjøre, så ber vi om at du parkerer ved Løvenstad klubbhus, ved grusbanen bak høyblokken og ved Sandbekken (kunstgressbanen).

Det blir ikke anledning til å parkere i Løvenstadvegen ved skolen eller barnehagene.

 

Viktig informasjon til publikum (Her finner du også mer informasjon og detaljer fra programmet fra kongebesøk i Rælingen 24. oktober 2017)