1. Eidendomsgebyrer

2. Leie av lokaler til kultur- og idrettsformål

3. Folkebad

4. Helse og omsorgstjenester

5. Gjennomgangsboliger og omsorgsboliger/-leiligheter

6. Kommunale barnehager

7. Skdolefritidsordningen

8. kulturskole

9. Bibliotek

10. Diverse andre gebyrer (Vaksiner/vaksinekontor - Arbeids- og gravetillatelser - Parkeringsgbeyr - Andre gebyrer  som ambulerende skjenebevilling/enkeltbevilling - Fyrverkeri)