Arbeiderpartiet
v/Hanne Fjerdingby Olsen, Nedre Rælingsveg 622, 2009 Nordby.
Mobil: 99032482, e-post: hafjer@online.no
Nettside

 

Høyre
v/ Per Jarle Kristiansen, Smestadhøgda 7, 2008 FJERDINGBY
Tlf. mobil: 970 06 186, e-post: per.jarle.kristansen@dfs.no​ 
Nettside

FrP - Fremskrittspartiet
v/ Mona Baashus, Blomstervegen 33 C, 2005 RÆLINGEN
Tlf. mob: 918 34 694, e-post: baas-m@online.no 
Nettside

 

SV - Sosialistisk Venstreparti
v/ Lene Haanshus, Linjevegen 12, 2005 RÆLINGEN
Tlf. mob  913 99 849,  e-post: lene.haanshus@gmail.com 
Nettside

 

Krf - Kristelig Folkeparti
v/ Hans Chr. Hektner,Nedre Rælingsveg 516, 2008 FJERDINGBY
Tlf. mobil: 905 00 925 e-post: hch@hektner.no 
Nettside

 

Senterpartiet
v/ Hans Otto Tomter, Nedre Rælingsv. 744, 2009 NORDBY
Mobil: 415 65 800,  e-post: htomter@hotmail.com
Nettside

 

Venstre
v/ Runar Wattum Hansen, Tristilvegen 31, 2008 Fjerdingby
Tlf.,mobil:  402 11 646,  e-post: runarwh@gmail.com    
Nettside

 

MDG- Miljøpartiet De Grønne
v/ Oda Gundersen, Ole Thingsruds veg 3, 2005 Rælingen
Tlf.,mobil: 90202 235,  e-post: ralingen@mdg.no
Nettside

Rødt
v/ Nora Uvsbakk, Tiurvegen 3 b, 2006 Løvenstad
Tlf.,mobil:  932 86 540,  e-post: nora.uvsbakk@gmail.com 
Nettside

 

Helsepartiet
v/ Harald Hallstensen, Øvre Rælingsveg 67, 2005 Rælingen
tlf. mobil 905 99 984, e-post: harald@kartofil.net
Nettside