Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. mai kl. 21:58

Koronavirus - testing - regler - smitte - vaksinering (Her fins alt samlet)

       KLIKK  HER                                               

. clear

Planutvalget

Planutvalget består av 9 personer.

Planutvalget har den myndighet etter plan- og bygningsloven som kommunestyret har delegert. I dette ligger også et ansvar for å vurdere estetiske forhold knyttet til bygninger og miljø.
Det oppnevnes egen representant som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
Utvalget innstiller til kommunestyret i saker som følger av plan- og bygningsloven.

Planutvalget skal behandle klager på vedtak hjemlet i plan- og bygningsloven før oversendelse til fylkesmannen som endelig klageinstans.

Se oversikt over planutvalgets medlemmer og møter her

Skjema