Rælingen er 20 minutter fra både Oslo og Gardermoen med bil/buss og tog. Et helt nytt sentrum som er aktivt og attraktivt for innbyggere og besøkende i Fjerdingby i Rælingen i 2020/21 er vår plan. Rælingen kommune er for mange en uoppdaget perle som vi ønsker blir mer synlig på kartet. Rælingen er egen kommune siden 1929 med folketall som har vokst fra 1 835 til 17 887 innbyggere i 2017 og antallet vokser.  Vi vil at innbyggerne inkluderes i lokalsamfunnet.

Visste du at vi har tre naturreservater og fantastiske naturtilbud? Øyeren med rikt fugleliv, Ramstadslottet og Østmarka. Rælingen har og vil også ha fremover mye naturtilbud med sjelden og svært vakker natur og dype, eventyraktive skoger og Kongeveien og Neshagan med ravinefomer i landskapet. Myrdammen Åmotdammen, Torva og Ramstadsjøen friluftsområder som er mye besøkt. Populær er tusenårsstedet Bjønnåsen med formidabel utsikt og ny tursti til Marikollslottet.

Les hele artikkelen "Livet ved marka" (fra bilag i Dagbladet i september 2017).

Les mer: Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg.