Hva er PPT?

PPT er en lovpålagt tjeneste og er kommunens sakskyndige instans. Sakskyndighetsarbeidet går ut på å vurdere enkeltbarns behov for tilrettelegging og tiltak ut fra opplæringsloven og barnehageloven. PPT tar også imot henvendelser vedrørende behov for logoped.

Tjenesten gjelder for alle barn som er bosatt i kommunen, unntatt elever som går på videregående skole, da de blir ivaretatt av den fylkeskommunale PP-tjenesten.

PPT er en støtteinstans for barnehager og skoler i kommunen. Hver barnehage og skole har sin kontaktperson i PPT, og har jevnlig samarbeid med de enkelte enhetene. PPT bidrar med å utrede og følge opp enkeltbarn. Dessuten bidrar PPT med veiledning og oppfølging på systemnivå for å heve kompetansen til personalet i barnehager og skoler.

Foresatte kan også henvende seg til PPT for å få en uforpliktende samtale når de er bekymret for sitt barns sosiale og/eller kognitive utvikling.

Se mer relevant informasjon nedenfor.

 

Kontaktinformasjon

Telefon(mandag, tirsdag, torsdag): 488 95 451

eller via kommunens sentralbord: 63 83 50 00

E-post: ppt@ralingen.kommune.no

Avdelingsleder: Eija Karjalainen.