Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringstjenesten i Rælingen

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Beskrivelse

  Rælingen kommune er gitt myndighet til å håndheve gjeldende parkeringsbestemmelser og fjerne kjøretøy. Tjenesten er en del av kommunalteknikk. Hensikten med håndheving av parkeringsbestemmelsene er ikke inntekt for kommunen, men fremkommelighet og trafikksikkerhet for innbyggerne.

  Kriterier/vilkår

  Bilføreren plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skilt som er satt opp på stedet.

  Parkeres det i strid med bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften kan man bli ilagt et parkeringsgebyr.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Eier eller fører har rett til å klage på ileggelsen av. Man kan også søke om ettergivelse av særlige grunner. Klagen må fremsettes skriftlig. Klageskjema finner du til høyre på siden under skjema. Betalingsfristen er 3 uker. Husk at parkeringsgebyret må betales innen fristen, selv om du klager. Er parkeringsgebyret ikke betalt innen fristen, forhøyes gebyret med 50%. Får du medhold i klagen vil innbetalt beløp bli refundert.
   

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger