Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. juli kl. 14:23

Trenger du å snakke med noen etter dødsfallene i Lørenskog søndag?

Den alvorlige hendelsen berører mange innbyggere i Lørenskog og Rælingen. Du kan ringe kommunens kriseteam tlf: 474 51 110  kl. 12-14. Kommunen kan ikke uttale seg om selve hendelsen. Se mer informasjon her. 

. clear
error_outline
20. juli kl. 13:20

Koronavirus

-HER

. clear

Parkeringstjenesten i Rælingen

Generelt

Beskrivelse

Rælingen kommune er gitt myndighet til å håndheve gjeldende parkeringsbestemmelser og fjerne kjøretøy. Tjenesten er en del av kommunalteknikk. Hensikten med håndheving av parkeringsbestemmelsene er ikke inntekt for kommunen, men fremkommelighet og trafikksikkerhet for innbyggerne.

Kriterier/vilkår

Bilføreren plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skilt som er satt opp på stedet.

Parkeres det i strid med bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften kan man bli ilagt et parkeringsgebyr.

Klagemulighet

Eier eller fører har rett til å klage på ileggelsen av. Man kan også søke om ettergivelse av særlige grunner. Klagen må fremsettes skriftlig. Klageskjema finner du til høyre på siden under skjema. Betalingsfristen er 3 uker. Husk at parkeringsgebyret må betales innen fristen, selv om du klager. Er parkeringsgebyret ikke betalt innen fristen, forhøyes gebyret med 50%. Får du medhold i klagen vil innbetalt beløp bli refundert.
 

Tjenesten oppdatert: 14.01.2019 13:33