Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sjekk abonnement hos KF for denne organisasjonen for Nasjonal Tjenestekatalog. OrgNr=952540556

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!!

 

Parkeringstillatelse er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder (eksempelvis i tilknytning til arbeid eller nødvendig behandling).

 

For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

 

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.malgruppe!!

 

Parkeringstillatelse er i første rekke beregnet for forflytningshemmede bilførere med særlig behov for parkeringslettelse.

 

Forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse, kan også innvilges parkeringstillatelse.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.pris!!

Tjenesten er gratis

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.samarbeidspartnere!!

Parkeringstjenesten
Kommuneoverlegen
Kommunal klagenemnd

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.veiledning!!

Det må foreligge skriftlig søknad med legeerklæring. Dersom søker selv er fører av bilen må kopi av gyldig førerkort vedlegges.

 

Søknadsskjemaet for parkeringstillatelse for forflytningshemmede ligger som lenke på denne siden. I løpet av høsten 2016 skal det tas i bruk elektronisk søknad.

 

Ta kontakt med tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 dersom det er nødvendig å få søknadsskjemaet tilsendt per post, eller du har spørsmål vedrørende utfylling.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.vedlegg!!

Legeerklæring
For bilførere skal kopi av gyldig førerkort vedlegges

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.soknadsbehandling!!

 

Søknaden behandles i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter, rundskriv samt kommunens egne retningslinjer.

 

Ved behov for ytterligere opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken vil dette bli innhentet før vedtak fattes. Skriftlig melding om vedtak sendes søker.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.behandlingstid!!

 

Fra søknaden mottas ved enheten er det inntil 4 ukers behandlingstid. Ved forlenget saksbehandlingstid får søker skriftlig informasjon om dette.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.klagemulighet!!

 

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 4 uker. Klagen behandles i kommunal klagenemd.

Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00