Når du parkerer på plasser med krav om p-skive skal du angi ankomsttiden på en p-skive. Du kan også benytte en lapp hvor du skriver ankomsttiden på og legger godt synlig i frontruten, eller du kan bruke Easypark. Parkeringsplassen har en maksimal parkeringstid på 3 timer, og du må fjerne kjøretøyet ditt før maksimal parkeringstid har gått ut. Les mer i brosjyren under vedlegg på høyresiden.

 

Slik bruker du P-skive:
- Parker kjøretøyet som vist med skilt eller oppmerking
- Se på klokken og still P-skiven på tidspunktet, til nærmeste kvarter
- Ikke still på P-skiven mens du har parkert
- P-skiven må ligge godt synlig bak frontruten for kontroll
- Skiltene angir maksimal parkeringstid og kjøretøyet må fjernes før maksimal parkeringstid har gått ut

 

Skilt

Skilt pskive.png

552/834 P-skive

Skiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. Kjøretøyet må fjernes før maks. parkeringstid på 3 timer har gått ut. Skiltet gjelder i tidsrommet 08-16 på hverdager. Skilt kan ha andre tidsangivelser og maks tid. Se skilt oppsatt på stedet.