Parkeringer som er reservert for besøkende er merket B . Er det fullt på parkeringene ved rådhuset kan du parkere i Fjerdingby sentrum/Marikollen skole.  Her er det merket med K som er kombinert ansatt- og besøksparkering. 

For de som skal vaksineres finnes det en egen parkering. Denne er merket vaksinasjon, (merket med orange skrift) i kartet.

Når du parkerer ved rådhuset må du huske på å registrere bilen din. Dette gjør du med EasyPark, kode 1900. Du kan også bruke parkeringsskive,  skrive en egen lapp med dagens dato og tidspunkt du ankommer og legge godt synlig i frontruta, eller registrere bilnummeret på servicetorget.

Her finner du kart over samtlige parkeringsplasser:

Kart over p-plasser ved rådhuset

Kart over p-plasser ved rådhuset og Fjerdingby sentrum/Marikollen ungdomsskole

 

Tegnforklaring: 

A = Ansattparkering

B = Besøksparkering

K = Kombinert ansatt- og besøksparkering

Vaksinering