Øyeren IKT

 

Øyeren IKT er et vertskommunesamarbeid mellom Enebakk og Rælingen kommune med ansvaret for IKT drift. Vi er ansatt i Rælingen kommune og holder til i 3. etg. på rådhuset i Rælingen. Adressen vår er: Rælingen kommune, Øyeren IKT, Postboks 100, 2025 Fjerdingby

De ansatte i kommunene er våre kunder. Vi sørger for at kommunenes ansatte alltid har tilgjengelige IKT verktøy for oppgavene som skal løses, og at IKT verktøy for skolenes elever fungerer.  Det leveres en IKT plattform med god opplevd ytelse og funksjon for brukerne. Vi har forståelse for, og kontroll over all IKT struktur/alle IKT systemer og sammenhengene mellom disse, og utøver tilgangsstyring til og sikring av IKT systemer og data. Optimal økonomi og kostnadsstyring er også en hovedmålsetting.

Vi hjelper de ansatte med utstyr for å få løsningene til å fungere i hverdagen gjennom vår servicedesk. Som ansatt finner du servicedesk her: servicedesk.oikt.no. Her finner du også kontaktskjema for henvendelse, og informasjon om masse praktiske IT utfordringer. Her vil du også kunne følge med på om det er registrerte driftsforstyrrelser i øyeblikket.

Vi ønsker at henvendelser primært registreres gjennom å velge et av menyvalgene til venstre på hovedsiden da vår jobb er å løse oppdragene ut fra å kunne prioritere kritikalitet for kommunens virksomheter. Der kan du følge utviklingen i dine saker. Du kan også nå oss via e-post  servicedesk@oikt.no , eller på telefon: 63 83 52 00. Telefonhenvendelser har imidlertid noe begrenset tilgjengelighet, og vi ser gjerne at du først prøver metodene over så langt det er mulig.

Det finnes ingen vaktordning. I tilfelle kritiske utfall med fare for liv og helse eller annen stor konsekvens utenfor arbeidstid, kontaktes enhetsleder/avdelingsleder/vaktansvarlig i egen enhet – som igjen ber om bistand fra enhetsleder i Øyeren IKT.

Øyeren IKT har ikke ansvar for bruk av spesialiserte fagløsninger. Til disse må man søke hjelp fra superbruker eller systemansvarlig. Innføring av nye fagløsninger har digitaliseringsavdelingen ansvaret for.

Enhetsleder i Øyeren IKT er Finn Borge.

Mer om Øyeren IKT finner du her: servicedesk.oikt.no