Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Barnehagesøknad til kommunale- og ikke kommunale barnehager har to frister: 1. februar og 1. mars 2022

Les mer clear

Planoppstart av reguleringsplaner annonseres i avisen Romerikes Blad, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 3-4 uker.

Bilde til forside

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nedre Rælingsveg 423 m.fl.

Formålet med planen er å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næringseiendommer på Smestad. Intensjonen er å tilrettelegge for næringsvirksomhet, med en kobinasjon av lager, kontor (administrasjon) og håndverksvirksomhet/lett industri. Reguleringsarbeidet utføres av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Fjerby Eiendom AS. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 9. august 2021. 

Kart over planområdet

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg

Formålet med planen er å utvide fv. 120 med ensidig kollektivfelt inn mot rundkjøringen med rv.159. Hensikten med prosjektet er å prioritere kollektivtrafikken og gi den bedre flyt og mer forutsigbarhet i trafikkbildet. Forslagsstiller er Viken fylkeskommune, avdeling for Samferdselsplanlegging og forvaltning Viken nord. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 02. juli 2021.

Plankart - samlet jpeg

Detaljreguleringsplan for Brudalen - Varsel om ny oppstart og utvidet planområde

Frist innspill er 13.04.2021

Hensikten med planen er å oppgradere dagens tur/driftsvei til skogsbilvei fra Marikollen til Ramstadsjøen. Fjerdingbydammen er planlagt å demmes opp slik at den kan fungere som vannmgasin for snøproduksjon til Marikollen idrettspark, flomvern for Fjerdingby og badeplass/friområde for allmenheten.