Søk jobb hos oss!
Enten du er på utkikk etter fast jobb, vikariat, sporadiske vakter eller et godt sted å gjennomføre en praksisperiode, finnes det gode muligheter for dette i Rælingen kommune. Vi tilbyr en arbeidsplass med mulighet for læring og utvikling, med variasjon i utfordring og oppgaver, med gode rutiner og systemer, godt arbeidsmiljø og mange gode kollegaer.                                 

Vi søker etter deg…
… som brenner for fagfeltet ditt, og har interesse og engasjement for tjenestene vi som kommune yter til våre innbyggere. Du er trygg, og bevisst på egne holdninger og verdier. Du ønsker å være med på laget vårt, og bidra til å gjøre Rælingen kommune enda bedre.

Rælingen kommune er en IA-bedrift med et stort fokus på HMS og som har avtale om bedriftshelsetjeneste. Kommunen har i tillegg en god pensjonsordning hos KLP. Det er også ansatt en egen jordmor som følger opp gravide ansatte, for tidlig tilrettelegging på arbeidsplassen. Rælingen kommune verdsetter god kompetanse, og har selv utarbeidet gode kurstilbud for ansatte, samtidig som vi legger til rette for etter- og videreutdanning. Som nyansatt i Rælingen kommune vil du bli fulgt godt opp slik at du raskt kommer inn i den nye stillingen. Eksempelvis har nyansatte en egen dag hvor det blir gitt nyttig informasjon om arbeidsplassen, lunsj og en guidet busstur rundt i kommunen.

Det er viktig for Rælingen kommune med gode kollegiale forhold på arbeidsplassen, og Rælingen kommunes bedriftsidrettslag arbeider aktivt for både fysiske og sosiale aktiviteter.