Rælingen kulturråd vil arrangere en direkte sending av flaggheiseseremonien og kransenedleggelse ved Øvre Rælingen kirke på kommunens Facebookside kl.0800. Vi oppfordrer alle om kun å overvære seremonien digitalt, slik at vi kan overholde retningslinjene. 

 

Korpsene våre er i gang med å finne alternative måter for å spre musikkglede denne dagen. Men selv de må overholde reglene om avstand og at det ikke samles mer enn 5 personer om gangen. Hva og hvordan korpsene vil spre musikkglede denne dagen er enda ikke klart. 

 

Det vil bli gitt nærmere informasjon i god tid før nasjonaldagenpå kommunens hjemmesider og Facebookside.

 

17.mai-komiteene ved skolene oppfordres til å lage alternative digitale opplegg som kan formidles via skolenes digitale kanaler. 

 

Det blir 17.mai og feiring av nasjonaldagen i år også, på en fin og historisk annerledes måte! ,  understreker ordføreren.

 

Forbud om visse kultur- og idrettsarrangementer (helsedirektoratet.no)

 

Forskrift for å redusere koronasmitte ved visse sammenkomster i Rælingen kommune (8.04.2020)