Vi minner om veienmin.no om du vil melde inn noe om brøyting og strøing.