Vi gjør oppmerksom på at fakturaen ikke bli sendt pr.  post, men blir oversendt til Altinn eller Digipost. For de som har opprettet digipost fakturaen hentes ut fra den digitale postkassen. Fra Altinn vil fakturaen bli sendt ut i posten etter 3 - 4 dager, om du ikke har anledning til å åpne denne.