Planutvalget i Rælingen har i møte 14.09.2020, vedtatt at forslag til utbyggingsavtale for Elgtråkket skal legges ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med utbyggingsavtalen er å avklare ansvar for gjennomføring av tiltak som følger av utviklingen av det aktuelle boligprosjektet. 

Vedlegg:
Saksutredning og protokoll fra planutvalget
Forslag til utbyggingsavtale for Elgtråkket, datert 27.08.2020
Reguleringsplankart, vedtatt 12.12.2018
Bestemmelser, vedtatt 12.12.2018 med mindre endring av 12.03.2019

 

Merknader til forslaget til utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 23. oktober 2020.
Merknaden merkes med saksnummer 2016/2114.