Enheten ble opprettet 1. januar 2009 som et vertskommunesamarbeid plassert under Rælingen kommune sitt ansvar. Fet kommune var en del av samarbeidet frem til de ble en del av Lillestrøm kommune 1. januar 2020.

Les mer om Øyeren IKT.