Dette gebyret er allerede tatt i bruk når det gjelder blokker og borettslagsleiligheter.

 

Når dette presiseres i forskriftene, betyr det at det gjelder alle boenheter med egen inngang til enheten, og med bad og kjøkken.

Kommunen vil nå kreve at utleieboenheter i boliger som tilfredsstiller definisjonen, skal betale et fastledd pr. boenheten.

 

Dette vil gi en bolig med ekstra boenhet en økning i årsgebyret. Endringen gjelder fra 01.07.2017.

 

Lenke til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 15.02.2017