Ungdomsrådet i Rælingen består av fire unge fra hver ungdomsskolekrets, og deres oppgave er å komme med innspill til kommunestyret i politiske saker der ungdommer blir berørt. I tillegg jobber de for å øke de unges engasjement i Rælingen. Det siste gjøres gjennom både arrangementer som ungdomsrådet planlegger, men også ved å gi pengestøtte til ungdommer som vil arrangere noe for andre ungdommer.

 Også varamedlemmene har mulighet til å delta aktivt i ungdomsrådets arbeid.

På møtet ble Mina Nordbye valgt til ungdomsrådets leder, og MyChi Le ble nestleder. Mina går i 10. trinn på Sandbekken ungdomsskole, og MyChi går første året på videregående skole.

Foto: Ungdomsrådet: Maria D Sløhrdahl (bak fr.v.), Camilla Hansen, Eskil Aune, Alan Marofi, MyChi Le. Foran fra venstre: Tomas Wålen, Mina Nordbye, Noah Varsi.

 Varamedlemmer: Med varamedlemmer er det hele 16 ungdommer som i høst ble valgt til ungdomsrådet i Rælingen.