Bildet: Norasondegruppens direktør Bodil Løkken Bendiksen mottar blomster av Rælingen kommunes ordfører Øivind Sand ved markering og åpning av nye lokaler 5. januar 2015.

Norasondegruppen voksenopplæring   gir grunnskoleopplæring for voksne og opplæring til voksne innvandrere som får opplæring i norsk med samfunnsfag.

Les mer:

Tjenestebeskrivelsen: Videregående opplæring for voksne 

Norasondegruppen - skole (Norasondegruppens nettsider)

Bilder fra markering og åpning av nye lokaler i Kirkegata 18 i Lillestrøm mandag 5. januar 2015: Facebook

 

Artikkel er publisert 9.01.2015 og oppdatert 14.01.2015.